Vyhráli jsme přípravy na Vysočině

Pro rok 2017 bude Spolek Pride-CZ realizovat přípravy žadatelů o
náhradní rodinnou péči na Vysočině dle metodiky PRIDE. Vedle
Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Královéhradeckého kraje a hl.m.
Prahy je to další kraj, který se rozhodl využít PRIDE pro přípravu zájemců o náhradní
rodinnou péči.