V roce 2018 nabízíme akreditované vzdělávání

Kurz: MiniPRIDE – týmová spolupráce, 20 hodin (akreditace MPSV ČR)

Anotace: Kurz „MiniPRIDE – týmová spolupráce“ nabízí účastníkům základní
vhled do systému 14 kroků, i do odborných příprav nových žadatelů o
náhradní rodinnou péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na týmovou
spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému SPOD, účastníci si budou
moci vyzkoušet některé aktivity z odborných příprav PRIDE.
Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či
sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a
jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací
pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem
poznat více model PRIDE.

Cena kurzu 2900 Kč (nejsme plátci DPH).

Aktuální termíny kurzu:
Ostrava 21.-23.3.2018
Brno 18.-20.4.2018
Praha 11.-13.4.2018

Kurz: MiniPRIDE – plánujeme dosažení stability, 20 hodin (akreditace
MPSV ČR)

Anotace: Kurz nabízí účastníkům vhled do systému plánování pobytu dítěte
v náhradní rodinné péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na týmovou
spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému SPOD, plánování, souběžné
plánování, tvorbu plánu, vyhodnocování potřeb. Účastníci si budou moci
vyzkoušet některé aktivity vedoucí k vlastnímu prožitku klíčových témat.
Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či
sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a
jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací
pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem
rozvíjet své dovednosti a schopnosti plánovat pobyt dítěte v náhradní
rodinné péči.

Cena kurzu 2900 Kč (nejsme plátci DPH).

Aktuální termíny kurzu:
Ostrava 18.-20.4.2018
Brno 16.-18.5.2018
Praha 16.-18.5.2018

On-line přihlášení do kurzu