PROGRAM


Program ke stažení
Dovolujeme si představit vám předběžný program konference. Naším cílem je nabídnout kvalitní prezentacezkušených přednášejících a zajímavá témata. Můžete očekávat prezentace Donny Petras z CWLA z USA, která se od počátku podílela na tvorbě PRIDE modelu. Mezi přednášejícími bude také Rob van Pagée z Nizozemí, který patří mezi ty, kteří dlouhodobě přispívali k implementaci PRIDE v mnoha zemích Evropy. S potěšením můžeme oznámit, že naše pozvání přijala také paní Maria Herczog z Maďarska, která mimo jiné působila ve Výboru pro práva dítěte OSN a Eileen Mayers Pasztor z USA, také jedna z autorek programu PRIDE. Mezi tématy, která budou na konferenci diskutována, patří např. implementace PRIDE v odlišných národních systémech péče o ohrožené děti, příbuzenecká pěstounská péče, posuzování zájemců o osvojení nebo pěstounskou péči a podobně.

Workshopy s využitím Open Space Technology

Facilitátor: ROB VAN PAGEE, NL

Pro tuto mezinárodní konferenci organizátoři nepřipravili témata pro práci ve workshopech. Účastníci konference tak mohou ovlivnit, jaká témata budou na konferenci diskutována. Agenda pro workshopy bude vytvořena během konference za pomocí Open Space Technology. Tento postup umožní účastníkům otevřít témata, která považují za nejdůležitější a tak získat výstupy, které jsou pro ně užitečné.

Během 30-45 minut úvodního bloku budou představeny základní principy a pravidla pro tento samoregulační proces. Následně účastníci vytvoří vlastní agendu, jak jednotlivci vnášejí svá témata. Přemýšlejte předem o

tématu nebo problematice, o které byste rádi na konferenci diskutovali nebo sdíleli zkušenosti s ostatními účastníky. Každý,kdo přinese své téma, je zodpovědný za jeho pojmenování a zahájení diskuze v určeném čase a místě. Výstupy jsou zaznamenány a následně dány k dispozici všem účastníkům. Kdokoliv se účastní je ten správný člověk… Každý čas je ten správný pro zahájení… kdekoliv je správné místo… cokoliv se stane je ta jediná správná věc, ke které mohlo dojít. Buďte připraveni na překvapení!

Prezentující v úvodním bloku klíčových témat:

Donna Petras, PhD, MSW, ředitelka Models of Practice & Training Children Welfare League of America

Rob van Pageé, zakladatel Eigen Kracht Centrale a spoluzakladatel European Network of FGC, PRIDE master lektor

Maria Herczog

Dr. Maria Herczog je hostující přednášející na postgraduálních studiích právnické fakulty univerzity ELTE, předsedkyně Asociace rodiny, dětí a mládeže v Budapešti v Maďarsku. Během více než 30 let provádí výzkum týkající se ochrany dětí a rodin a ochrany práv dítěte. Je autorkou několika knih, kapitol knih a článků v časopisech. Od roku 1989 vyučuje péči o děti a ochranu v různých univerzitních kurzech. Maria je častým řečníkem na národních i mezinárodních konferencích a v objevuje se v médiích. Od roku 1991 spolupracovala s UNICEF a Radou Evropy jako  vědecký expert, spolupracovala také jako národní kontaktní osoba WHO pro prevenci násilí od roku 2004

Maria Herczog byla zvolena členem Výboru pro práva dítěte při OSN v roce 2007 a znovu zvolena v roce 2010 a byla zpravodajem výboru 2013-2015. Byla členem představenstva IFSW (1994-2000) a IFCO (1996-98), členem Hospodářského a sociálního výboru EU v letech 2004-2010 jako zástupce maďarské občanské společnosti. Byla také členem Poradního výboru Maďarské rady pro rovné příležitosti. V roce 2009 byla zvolena do správní rady společnosti Eurochild a v letech 200-2016 byla její prezidentem.

Eileen Mayers Pasztor

Profesorka Pasztor je zkušenou sociální pracovnicí, caseworkerem a supervizorkou, podílela se na vývoji mnoha kurzů a je jejich lektorkou pracující na mezinárodní úrovni. Vyučuje také sociální práci, je pěstounkou a osvojitelkou dětí se specifickými potřebami. Profesorka Pasztor dříve působila jako ředitelka národního programu pro osvojení, pěstounskou péči, příbuzenskou péči a mezinárodní projekty v Asociaci pro péči o děti v Americe (CWLA) a byla zodpovědná za kontakt mezi touto organizací a 200 místně příslušnými úřady na ochranu dětí v USA. Je hlavním tvůrkyní vzdělávacích programů, pro rodiče, pěstouny a osvojitele, které se používají po celých Spojených státech i v zahraničí. Její publikace se zaměřují na pěstounskou péči, příbuzenskou péči a vzdělávání  zaměřené na kompetence sociálních pracovníků v oblasti péče o děti.

Příklady dobré praxe představí:

Jaana Pynnönen, Finsko, manažerka rozvoje, sociální pracovnice, senior lektorka PRIDE, púsobí v celostátní organizaci zaměřené na ochranu dětí Pesäpuu.

Cílem aktivit Pesäpuu je rozvoj kvalitní a dobře plánované práce v oblasti ochrany dětí. Zdůrazňujeme praxi, ve které je dítě v centru pozornosti a ve které se dítě v pěstounské péči aktivně podílí na procesech ochrany dětí. Je důležité, aby hlas dětí byl slyšet více než dříve.

PRIDE je využíván ve Finsku již 20 let, první školení lektorů proběhlo v roce 1995. Pesäpuu nabízí školení lektorů, podporu pro lektory, vzdělávání pro pěstouny a realizuje všech 14 kroků modelu PRIDE. V současné době je ve Finsku přes 400 lektorů PRIDE a více než 10000 lidí se účastnilo příprav pro pěstouny a osvojitele v tomto modelu.

Nabízíme také školení pro multikulturní pěstounské rodiny, rodiny s dětmi s postižením, přechodnou pěstounskou péči, příbuzeneckou péči, rodiny s dospívajícími dětmi. Využíváme mnoho metod, příruček a nástrojů. Rozvoj naší práce je založen na modelu PRIDE. Našimi hodnotami jsou: hlas dítěte, stabilní a bezpečné vztahy, bohatství v různosti, důležitost zkušenosti, víra v týmovou práci.

Jozef Miklosko, Slovensko, lékař, předseda Úsmev ako dar.

Nan Lisbeth Høgeli Norsko, vedoucí Centra pro kvalitu – přípravy pro pěstounské rodiny, Bufetat

Berit Hognestad Haaland, Norsko, regionální senior poradce pro PRIDE; Bufetat

Tomasz Polkowski, Polsko, předseda Nadace pro děti a rodinu – Polsko. Master lektor programu PRIDE, autor několika polských úprav a adaptace programu. Zkušený lektor- od roku 1999 vyškolil řadu skupin pěstounských rodin, specialistů na pěstounskou péči, lektorů PRIDE, sociálních pracovníků, rodinných asistentů a dalších specialistů v Polsku, na Slovensku, v Litvě, na Ukrajině, v Gruzii a v mnoha dalších zemích. Autor metody individuálního plánování – souboru nástrojů a metodik používaných v oblasti podpory biologických rodin, pěstounských rodin a malých rodinných skupin. Polský koordinátor kampaně „Otevíráme dveře dětem v Evropě“, kterou pořádají organizace Eurochild a Hope and Homes for Children. Ve své práci se zaměřuje na deinstitucionalizaci, navracení dětí umístěných do různých forem pěstounské péče  zpět k jejich roidnám a na posílení kompetencí biologických rodin vycházející z vnitřních zdrojů rodin a služeb poskytovaných místními komunitami. Autor mnoha článků publikovaných v odborných časopisech. Má osobní zkušenost s pěstounstvím.

Željka Burgund, Srbsko, PRIDE master lektorka