Proces o 14 krocích

PRIDE je komplexní model pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Celý proces rozvoje a podpory náhradních rodin, který programu PRIDE teoreticky nabízí, má tři základní složky: 1) plánování, 2) rozvoj a 3) podpora. Tyto tři hlavní složky jsou rozvrženy do 14 kroků.

Proces plánování, rozvoje a podpory náhradních rodin

1 Stanovení úlohy a cílů orgánů SPOD

2 Definování role, úkolů a kompetencí

3 Analýza a vyhodnocování místních potřeb

4 Rozvoj vzdělávání veřejnosti a náborových strategií

5 Poskytování odpovědí na dotazy

6 Příprava odborné přípravy PRIDE pro náhradní rodiče a zaslání informačního balíčku

7 Uskutečnění první individuální konzultace v domácnosti

8A Odborné přípravy PRIDE pro náhradní rodiče

8B Průběžné společné posuzování rodin

9 Ukončení společného posuzování a přijetí informovaného rozhodnutí

10 Zařazení do evidence

11 Realizace plánu rozvoje rodiny s náhradními rodiči

12 Spolupráce s náhradními rodinami v rámci týmu

13 Poskytování následného vzdělávání (navazujícího přípravného kurzu PRIDE) pro náhradní rodiče, výcviku k získání pokročilých a specializovaných kompetencí; a dalších typů podpory

14 Završení formálního vztahu s náhradními rodinami

V našem prostředí se aktuálně z těchto 14 kroků modelu PRIDE realizují kroky 6 až 9, které lze souhrnně označit jako odborná příprava a částečně také kroky 12 a 13 (např. navazující příprava žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu, ukázky programu PRIDE pro orgány SPOD – tzv. MINIPRIDE aj.). Ostatní kroky jsou v kompetenci MPSV, orgánu SPOD, krajských úřadů, či pověřených organizací.