PRIDE v ČR

Program PRIDE vznikl v USA v roce 1993, kde se rozšířil v několika státech. Postupně se ale začal ujímat i mimo USA. V Evropě to konkrétně jsou Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Estonsko, Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko, Makedonie a sousední Polsko a Slovensko (zde od roku 2001). Není nijak překvapivé, že jednotlivé státy adaptují původní model na vlastní sociokulturní kontext a stávající rodinné a sociální politice dané země.

Cesta programu PRIDE do ČR souvisí s reakcí politické reprezentace v oblasti sociální a rodinné politiky na celospolečenské změny spojované s nástupem tzv. postmoderní doby. Kvalitu péče o ohrožené děti lze v ČR považovat za tradičně vysokou, nicméně nové sociální trendy si vyžádaly rozsáhlou reformu systému péče o ohrožené děti. Základem této transformace byla Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“ z roku 2012 a Akční plán ustanovený k plnění této strategie. Cílem této strategie je

mj. vytvořit jednotný systém zajišťující ochranu práv dítěte a naplňování jeho potřeb. Také legislativní změna z téhož roku zvýraznila práva dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. K podpoře zavádění mnoha změn na poli systému péče o ohrožené děti realizovalo MPSV individuální projekt „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti“, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu. V rámci dílčí aktivity tohoto rozsáhlého projektu byla zakoupena licence k programu PRIDE. V roce 2013 byly přeloženy potřebné zdroje k realizaci odborné přípravy PRIDE a byli vycvičeni první lektoři (školitelé byli z Nizozemska a Srbska), následně byla odborná příprava pilotně ověřena v několika krajích ČR. V následujícím roce došlo k vyškolení čtyř tzv. master lektorů, tedy školitelů, kteří mohou školit další lektory příprav. Do roku 2015 bylo vyškoleno více než 60 lektorů odborné přípravy PRIDE a bylo realizováno více než 75 odborných příprav PRIDE. O tento program projevilo zájem 10 krajů v ČR. V roce 2015 došlo také k rozsáhlé úpravě materiálů, které byly adaptovány na české sociokulturní prostředí, včetně např. vytvoření nových videoklipů a dalších obsáhlých změn zdrojů PRIDE, s cílem uvést v soulad program PRIDE a situaci NRP u nás.

V roce 2015 také vznikl Spolek PRIDE-CZ, který si klade za cíl šířit myšlenku a filozofii PRIDE, poskytovat odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE, posilovat týmovou spolupráci a zvyšovat tak kvalitu péče o rodinu a ohrožené děti.