Praha 16.-18.5. 2018

Kurz: MiniPRIDE – plánujeme stabilitu

Akreditace MPSV ČR: 2017/0112-SP/VP

20 vyučovacích hodin

Cena kurzu 2900 Kč (nejsme plátci DPH).

Termín: 16.-18.5.2018

Lektoři: Mgr. Cyril Zákora a Hana Jurajdová

Místo konání: Tereza,z.ú., Haštalská 17, Praha 1

Harmonogram kurzu

Anotace: Kurz nabízí účastníkům vhled do systému plánování pobytu dítěte v náhradní rodinné péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému SPOD, plánování, souběžné plánování, tvorbu plánu, vyhodnocování potřeb. Účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity vedoucí k vlastnímu prožitku klíčových témat. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem rozvíjet své dovednosti a schopnosti plánovat pobyt dítěte v náhradní rodinné péči.

 

On-line přihlášení do kurzu