Petr Zemánek

Vystudoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor sociální pedagogika, a to jak bakalářský, tak i navazující magisterský obor. Dále na téže fakultě vystudoval v rámci celoživotního vzdělávání obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy. Kromě řady jiných zaměstnání krátce učil na základní škole, 6 let pracoval jako vychovatel v dětském domově a 3 roky pracoval jako sociální pracovník v organizaci zaměřené na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V současnosti pracuje jako klíčový pracovník v doprovodné organizaci pěstounů Do Náruče z.s. v Opavě. Je lektorem příprav pro náhradní rodinnou péči PRIDE. Společně s manželkou je pěstounem na přechodnou dobu.