Spolek PRIDE-CZ sdružuje osoby, kterým je blízká myšlenka a filozofie PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu náhradních rodin.

Spolek PRIDE-CZ

PRIDE

Zkratka PRIDE znamená v překladu zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů. Jedná se o komplexní systém pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Byl navržen za účelem zlepšení kvality služeb náhradní rodinné péče v USA počátkem 90. let zavedením standardizovaného strukturovaného rámce pro osvětu, přípravu, výběr a následné doprovázení náhradních rodičů. Je to nejen způsob přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ale i systém 14 kroků v celé organizaci náhradní rodinné péče.

POSLÁNÍ

  • poskytovat odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE

  • šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE

  • posilovat týmovou spolupráci

  • vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě

  • spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru

  • poskytovat poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě

  • podílet se na výzkumné činnosti

ODKAZY

Ke stažení

Diskuzní fórum

Kalendář

fb icon