On-line přihláška

Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

Odeslání přihlášky účastník souhlasí s uvedenými podmínkami.

Nabídka kurzů:

 

Osobní data

Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Pride-CZ pro potřeby další komunikace. Spolek Pride-CZ neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem.

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu
zakora@pride-cz.com. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést
nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám
bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním
nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve
výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu
zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Spolek PRIDE-CZ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání
nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že
veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě
změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v
náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Těšíme se na Vás.
Spolek PRIDE-CZ

Kontakt
Cyril Zákora
zakora@pride-cz.com
T: 777 732 040