Ondřej Jiráska

Získal na Univerzitě Palackého v Olomouci pětileté psychologické i tříleté pedagogické vzdělání. Od skončení studia pracuje jako psycholog v oblasti práce s rodinou. Působil jako manželský a rodinný poradce v Jeseníku, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově. Už v této pozici se setkával s problematikou sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče včetně psychologického posuzování náhradních rodičů. Aktuálně pracuje v příspěvkové organizaci Kraje Vysočina jako psycholog pro NRP, kde jeho hlavní pracovní náplní je práce se žadateli o nejrůznější formy náhradní rodinné péče. Od roku 2012 je frekventantem psychoterapeutického výcviku, kde dosáhl kvalifikačního stupně Koterapeut. Od roku 2014, kdy byl vyškolen jako lektor PRIDE se podílí na vedení příprav pro budoucí náhradní rodiče a souvisejícím vzdělávání odborných pracovníků z oblasti SPOD. V souvislosti se svým odborným vzdělávání se průběžně vzdělává (kurz kompletní krizové intervence, semináře k jednotlivým psychodiagnostickým metodám, účast na různých konferencích a odborných seminářích).