O spolku

Zkratka PRIDE znamená v překladu zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů. Jedná se o komplexní systém pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Byl navržen za účelem zlepšení kvality služeb náhradní rodinné péče v USA počátkem 90. let zavedením standardizovaného strukturovaného rámce pro osvětu, přípravu, výběr a následné doprovázení náhradních rodičů. Je to nejen způsob přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ale i systém 14 kroků v celé organizaci náhradní rodinné péče.

Více také v sekci KDO JSME