Model založený na kompetencích

Tradice – zejména příprav žadatelů o NRP – ale i obecněji uvažování o ohrožených dětech je převážně založena na konceptu potřeb. Model PRIDE je založen na konceptu kompetencí, které jsou k naplňování potřeb ohrožených dětí nezbytné. Účelem přístupu zaleženého na kompetencích je tedy zajistit, že náhradní rodiny chtějí, jsou schopné a mají zdroje naplňovat potřeby ohrožených dětí a jejich rodin v maximální možné míře.

V rámci programu PRIDE bylo stanoveno pět základních kategorií kompetencí:

• chránit děti a starat se o ně

• naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj

• podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami

• vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život

• pracovat jako člen týmu

Tyto kompetence jsou klíčové a určující pro celý procesu společného posuzování, výběru, přípravy, podpory a rozvoje náhradních rodin.