Mgr. Šárka Šimšová

Problematiku dětí, které ztratily domov, jsem poprvé poznala v dětském domově, kde jsem pracovala asi 5 let. Vzděláním jsem speciální pedagog – etoped pro děti s problémovým chováním. Další výcviky jsem absolvovala po přijetí dětí do pěstounské péče, jelikož jsem cítila potřebu jít v této oblasti více do hloubky. Mám výcvik DDP (terapie poruch attachmentu), arteterapeutický výcvik, metoda MY BACKPACK – zpracování příběhu dítěte v NRP, zejména prožité ztráty spojené s přechodem z rodiny do pěstounské péče. Jsem lektorkou odborných příprav PRIDE budoucích náhradních rodičů.

Jsem předsedkyní organizace pro doprovázení pěstounských rodin Vlaštovky, z.s. s působností ve zlínském, olomouckém a moravskoslezském kraji, současně odborný i klíčový pracovník v rodinách. Jsem pěstounkou dvou, dnes již dospělých přijatých dětí, matka dvou dospělých vlastních dětí.