Lucie Salačová

Vystudovala Střední pedagogickou školu (obor vychovatelství) v Praze 6, Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let.

V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, dále jako koordinátorka programu Pět P v Hestia, jako sociální pracovnice v oblasti sanace v STŘEP, jako sociální pracovnice v Dětském krizovém centru, v SOS centru Diakonie atd.

Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče (Barevný svět dětí, Dobrá rodina, Rozum a Cit atd.) např. jako lektorka, pracovnice asistovaného kontaktu, facilitátorka případových konferencí. Pracuje 12 let jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE (v Praze, Středočeském a Královehradeckém kraji) a aktuálně vede pilotní přípravy příbuzenských příprav v systému PRIDE v Olomouckém kraji ve spolupráci s MPSV.

Při setkání s klienty se snaží nedávat řešení, ale pomoci jim najít co nejschůdnější cestu v jejich náročných životních situacích, které se týkají jakékoliv krize, například v oblasti rodinných vztahů a péče o děti. K hledání přijatelné cesty může přispět svými informacemi z různých oblastí sociální práce, např. sanace rodiny, náhradní rodinné péče, orientace v sociální síti, především ale pracuje formou navázání dobrého kontaktu s klienty a pečlivého naslouchání jejich životnímu příběhu.

Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.