KONFERENCE

Mezinárodní konference PRIDE

Praha, 7. – 9. září 2017

Smyslem konference je poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org, o PRIDE v České republice je možné se dozvědět na www.pride-cz.com.

Na konferenci v Praze jsou pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA a poskytne příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti.

Program se bude skládat z prezentací v plénu, diskuzí ve skupinách a panelových diskuzí. Bude se věnovat celému procesu PRIDE, zaměří se například na zkušenosti s posuzováním žadatelů o pěstounskou péči nebo osvojení v modelu PRIDE, využití PRIDE v příbuzenecké pěstounské péči apod. Mezi pozvanými jsou zkušení experti na oblast péče o ohrožené děti, aktuální informace o programu a přednášejících naleznete v této sekci program.

 

Konference bude simultánně tlumočena, jazyky konference bude angličtina a čeština. Konsekutivní překlad do češtiny bude k dispozici na vybraných diskuzních skupinách.

 

Účast na konferenci je zdarma a zahrnuje účast na celém programu a slavnostní večeři, materiály, občerstvení. Účastníci nemají hrazeno ubytování a cestovní náklady.
Náklady spojené s organizováním konference jsou pokryty z programu EHP/Norských fondů.