Jak se stát členem spolku

Pokud vás láká členství ve spolku PRIDE-CZ, můžete si o členství požádat. O přijetí za člena spolku rozhoduje Výbor spolku, dostanete o něm vyrozumění e-mailem. Očekává se od vás seznámení se se stanovami, jejich dodržování a roční členský příspěvek. Naopak se můžete těšit na tyto výhody členství:

a) účastnit se činnosti spolku

b) být pravidelně informován o dění ve spolku

c) užívat výhod člena spolku

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku