PhDr. Hana Kušnírová

Hana Kušnírová absolvovala jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Rigorózní zkoušku složila na UK v Praze. Z dlouhodobějších výcviků a kurzů prošla dvouletým výcvikem v logoterapii, čtyřsemestrálním sociálně psychologickým výcvikem při UK Praha, čtyřletým výcvikem v rodinné terapii dle V. Satirové, lektorským a master lektorským výcvikem PRIDE (komplexní program pro podporu a rozvoj náhradních rodin). Absolvovala také supervizní výcvik.

Pracovala dlouhodobě jako vězeňský psycholog, od r. 2009 pracuje jako psycholog v Centru psychologické pomoci, p.o., detašovaném pracovišti Rodinná a manželská poradna v Opavě. V současné době je vedoucí poradny. V minulosti také učila na Slezské univerzitě v Opavě, lektorovala množství seminářů se zaměřením na komunikaci, mezilidské vztahy a náhradní rodinnou péči. Lektoruje odborné přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči podle modelu PRIDE a je supervizorkou pro pracovníky v oblasti SPOD a přechodné pěstouny. Externě spolupracuje s MPSV na projektech zaměřených na posuzování a přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči.