Mgr. Cyril Zákora

Cyril Zákora je vzděláním sociální pracovník, vystudoval VOŠ Jabok, ETF UK (bakalářský obor), FF UK (navazující magisterský obor).

Dříve byl zaměstnán v o.s. Prev-Centrum, kde vedl klubu pro děti od 10 do 15 let s problémy v chování a problematickým postavením ve skupině. Realizoval intervenční programy pro třídní kolektivy (řešení zejména problémových vztahů, situací ve třídách a podezření na šikanu, poradenství pro děti, rodiče a pedagogy). Byl lektorem primární prevence na základních a středních školách.
Od roku 2006 do 2015 byl zaměstnán v Letním domě, od roku 2007 jako ředitel organizace. Napomáhal vzniku služby pro rodiny v krizi a doprovázení pěstounů. Dále rozvíjel původní službu Letního domu zaměřenou na doprovázení dětí v dětských domovech. V letech 2006 a 2007 vedl terapeutické programy pro děti v dětském domově se školou v Sedlci-Prčice. V roce 2008 se podílel na vedení terapeutických programů pro děti v dětském domově v Dubenci.
Od roku 2015 je zaměstnán v organizaci Trialog-Brno. Doprovází pěstouny na Vysočině. Pod Spolkem PRIDE- CZ má na starosti odbornou přípravu žadatelů o NRP v Kraji Vysočina a koordinaci vzdělávání pro odbornou veřejnost. Je master lektorem příprav pěstounů (model PRIDE), podílí se na  implementaci systému PRIDE v ČR. Je administrátorem rodinných konferencí.
Je absolventem mnoha kurzů (např. kurz neverbálních technik pod vedením Dr. Vodňanské, základní krizové intervence pod vedením odborného garanta PhDr. Zdeňka Riegra, kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky realizovaný o.s. Prev-Centrum, kurz Práce s tělem v psychoterapii pod vedením Dr. Vodňanské). Je absolventem sebezkušenostního dynamicky a hlubině orientovaného výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii vedený v daseinsanalytickém směru (model SUR, VIAP)