Mgr. Cyril Maliňák

Cyril Maliňák vystudoval Teologickou (magisterský obor)  a Filozofickou fakultu UP Olomouc (bakalářský obor). Během studií absolvoval studijní stáž na Vídeňské univerzitě, dále roční pobyt ve Francii zaměřený mimo jiné na sociální práci. Zúčastnil se opakovaně různých vzdělávacích programů např. měsíčního studijního pobytu na Akademii Hermanna Gmeinera v Innsbrucku pro řídící pracovníky v organizacích NRP, dále měsíčního programu Management and Leadership pro ředitele SOS dětských vesniček, garantovaného SOS Kinderdorf International, probíhajícího v různých zemích Evropy.  Absolvoval pětiletý, psychoterapeutický, sebezkušenostní, integrativní výcvik SUR pod supervizí prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla CSc.

20 let se profesně pohybuje v oblasti NRP, dříve na pozici ředitele SOS dětské vesničky Chvalčov, od roku 2014 jako regionální ředitel SOS dětských vesniček pro Zlínský a Olomoucký kraj, kde koordinuje a zajišťuje celkový rozvoj jednotlivých služeb zaměřených na ohrožené dítě realizovaných SOS dětskými vesničkami ve Zlínském a Olomouckém kraji v reakci na potřeby jednotlivých lokalit (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová centra a podpora pěstounské péče). 20 let je v úzkém kontaktu s pěstounskými rodinami, jimž zajišťuje odbornou podporu a doprovázení. Profesně se zaměřuje na komplexní oblast práce s ohroženými dětmi a na podporu pěstounské péče. V souvislosti se svou profesí navštívil řadu zemí Evropy, v rámci pracovních stáží zaměřených na studium místních systémů NRP (Rakousko, Německo, Itálie, Polsko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Chorvatsko, Kypr a Turecko)

Jako lektor PRIDE vede přípravy žadatelů o NRP pro různé krajské úřady ČR, lektoruje pro MPSV a další organizace v ČR. Školí sociální pracovníky KÚ, MěÚ (OSPOD), neziskových organizací, a další pracovníky škol a dalších institucí.