Aktuální termíny kurzu MINIPRIDE

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do systému 14 kroků, i do
odborných příprav nových žadatelů o náhradní rodinnou péči. Během 2,5
dne se především zaměříme na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte
v systému SPOD, účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity z
odborných příprav PRIDE.
Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či
sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a
jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací
pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem
poznat více model PRIDE. Kurz je akreditován u MPSV ČR.

19.-21.10.2016; Ostrava
30.11.-2.12.2016; Třebíč

V obou termínech je možné se přihlásit na: zakora@pride-cz.com